První budovy již mají základové desky

30.11.2021

Vysočanský mlýn se probouzí k životu. Tři nové jeřáby, které teď areálu vévodí, nemůže kolemjdoucí přehlédnout.

Dokončili jsme zemní práce a založení objektů na pilotách. První budovy již mají základové desky a naplno se rozběhly také betonáže monolitických skeletů.

Stavbu prvních 241 bytů Vysočanského mlýna zahájil Metrostav Development v červenci a celou první etapu výstavby koupil realitní fond MINT Investment. Ten byty nabídne k nájemnímu bydlení. Další stavební etapa, během níž vznikne 218 bytů k volnému prodeji, začne příští rok. Těšíme se.

ZABEZPEČILI JSME CENNOU JIŽNÍ FASÁDU MLÝNA

14.05.2021

Na území bývalých Odkolkových pekáren pokračují přípravné práce. Ruku v ruce s nimi jdou také naše sliby. V rámci projektu jsme se zavázali s místem nakládat s respektem, proto zachováme současný charakter zástavby i samotné kusy historie, která k objektu neodmyslitelně patří.

Vedle administrativní budovy a komína si uvědomujeme historickou hodnotu jižní fasády. Jednomyslně jsme přijali rozhodnutí zakomponovat ji do nového bytového objektu. Před tím je však nezbytné tento prvek staticky zabezpečit, aby vydržel do doby, než dojde k výstavbě. Celou jižní fasádu jsme proto zajistili robustní ocelovou konstrukcí o váze 90 tun.

Zároveň jsme přislíbili zachovat přístřešek spojující administrativní budovu s pekárnou. Ten jsme opakovaně využívali už při setkání se sousedy žijícími v okolí, se kterými jsme o Vysočanské mlýně debatovali. Abychom mohli dokončit demolici pekárny, o jejíž boční stěnu se přístřešek opírá, museli jsme jej vyztužit novými táhly a provizorně podepřít tak, aby stál samostatně. Oba elementy se podařilo ukotvit a demoliční práce tak mohou pokračovat. 

V Metrostav Development předem promýšlíme každou stavbu a Vysočanský mlýn nebude výjimkou.