PRODEJ DALŠÍ ETAPY PROJEKTU SE BLÍŽÍ

05.05.2024

Již v září 2024 se můžete těšit na další etapu projektu Vysočanský Mlýn, která nabídne ve třech jižně umístěných domech D1, D2 a D3 celkem 42 bytů dispozic 2+kk – 4+kk.

Konstrukčně nadstandardní byty se budou pyšnit 2,8 m vysokými stropy, dveřmi výšky 220 cm, velkoformátovými obklady či předokenními žaluziemi.

V této chvíli připravujeme veškeré podklady, abychom koncem června zahájili oficiální předprodej.

Zaujal vás náš projekt ve Vysočanech a rádi byste se dozvěděli více informací v předstihu? Neváhejte kontaktovat makléřku projektu, která vám mile ráda sdělí veškeré informace. 

Kontaktovat nás můžete ZDE

 

NOVÉ ULICE ODKOLKOVA A GESSNEROVA

04.10.2023

S dokončením 1. etapy rezidenčního projektu Vysočanský mlýn vznikly v areálu i dvě nové ulice.

Navrhli jsme je pojmenovat po významném českém podnikateli v oboru mlynářském a pekařském Františku Odkolkovi a po architektovi parního mlýna a továrny na chléb ve Vysočanech Hubertu Gessnerovi. Oba naše návrhy byly jednoznačně podpořeny MČ Praha 9, místopisnou komisí Magistrátu HMP a nakonec byly názvy schváleny rozhodnutím Rady MHMP dne 24.7.2023.

Místopisná komise popsala a odůvodnila pojmenování ulic takto:

Odkolkova
Vychází východním směrem z Jandovy severně od křižovatky ulic Jandova, Ke Klíčovu a U vinných sklepů prochází křižovatkou s Gessnerovou, lomí se k jihu a vstupuje do ulice Ke Klíčovu. František Odkolek (1817 – 1876) byl pražský mlynář, majitel mlýna a pekař, člen obecní rady královského hlavního města Prahy a zakladatel firmy František Odkolek.

Gessnerova
Vychází severním směrem z ulice Ke Klíčovu východně od křižovatky ulic Jandova, Ke Klíčovu a U vinných sklepů, prochází křižovatkou s Odkolkovou, lomí se k západu a vstupuje do ulice Jandovy. Hubert Gessner (1871 – 1943) jež byl vídeňský architekt českého původu (rodák z Valašských Klobouků) je považován za jednoho z nejvýznamnějších architektů střední Evropy první poloviny 20. století.

Vysočanský mlýn a pekárna Odkolek je jedinou a významnou realizací tohoto architekta v Praze.

Úspěšná kolaudace 1. etapy

02.08.2023

Již v září 2024 se můžete těšit na další etapu projektu Vysočanský Mlýn, která nabídne ve třech jižně umístěných domech D1, D2 a D3 celkem 42 bytů dispozic 2+kk – 4+kk.

Konstrukčně nadstandardní byty se budou pyšnit 2,8 m vysokými stropy, dveřmi výšky 220 cm, velkoformátovými obklady či předokenními žaluziemi.

V této chvíli připravujeme veškeré podklady, abychom koncem června zahájili oficiální předprodej.

Zaujal vás náš projekt ve Vysočanech a rádi byste se dozvěděli více informací v předstihu? Neváhejte kontaktovat makléřku projektu, která vám mile ráda sdělí veškeré informace. 

Kontaktovat nás můžete ZDE

 

Freyův cukrovar – odvolání do územního rozhodnutí

07.06.2023

Dne 30.3.2022 jsme na těchto stránkách zveřejnili veřejný příslib, že Metrostav Development v souvislosti s revitalizací území bývalého Freyova cukrovaru zhotoví na svůj náklad nové povrchy v celém rozsahu ulice Pod Krocínkou, tedy mezi ulicemi Stoupající a Nad Klíčovem. Příslib investovat do nových povrchů byl dán nad rámec našich povinností, neboť tato investice nikdy nebyla součástí plánovaného projektu jako tzv. „podmiňující investice“.

Náš příslib byl zveřejněn na návrh místního spolku Krocan o.s. a byl z naší strany podmíněn hladkým průběhem legislativních povolovacích procesů projektu bez odvolávání se ze strany účastníků řízení.

Na projekt revitalizace území bývalého Freyova cukrovaru bylo dne 8. 2. 2023 stavebním úřadem Praha 9 vydáno územní rozhodnutí, které následně bylo bohužel napadeno odvoláním, a to ze strany dvou účastnic řízení, majitelek sousedních nemovitostí v ulici Pod Krocínkou.

Podaná odvolání považujeme za účelová a neopodstatněná, odvolání mají za následek (bez ohledu na jejich případnou úspěšnost) značné zdržení v přípravě projektu a Metrostavu Development tím vzniknou nemalé neplánované zvýšené náklady. Z důvodu nesplnění nezbytné podmínky svůj příslib ke zhotovení nových povrchů v ulici Pod Krocínkou odvoláváme.

Jsme připraveni náš příslib eventuálně znovu nabídnout, pokud by v krátké době došlo ke stažení odvolání.

Otevření vytížené vysočanské křižovatky

04.01.2023

Revitalizace bývalých Odkolkových pekáren v rámci projektu Vysočanský Mlýn už obyvatelům Vysočan začíná zpříjemňovat život. Metrostav Development zásadně zrekonstruoval 370 metrů ulice Ke Klíčovu, kterou na začátku prosince otevřel pro automobilisty spolu s vytíženou vysočanskou křižovatkou ulic Vysočanská / Ke Klíčovu / Jandova / U vinných sklepů, a to včetně nových semaforů.

Zkapacitnění této problematické křižovatky v blízkosti projektu se na vlastní náklady věnujeme intenzivně od samého začátku řešení celého území. Zkvalitňování života v okolí projektů, které Metrostav Development staví, je totiž jednou z našich hlavních priorit.

V rámci zkapacitnění křižovatky došlo k přidání odbočovacích pruhů v ulicích Vysočanská a Ke Klíčovu, dále byl zrušen automobilový provoz v ulici Jandova / Stoupající. Je tu instalováno zcela nové světelné signalizační zařízení s dynamickým řízením signálů. Ulice Ke Klíčovu byla rozšířena na dvojnásobek původní šířky a proběhla také zásadní rekonstrukce kanalizace, kompletní výměna plynovodu a  vodovodu a výměna desítek kilometrů elektrických kabelů NN  a VN i datových kabelů operátorů Cetin, Vodafone, T Mobile, Quantcom a ČD Telematika. S dokončením chodníků po novém roce bude pohyb podstatně příjemnější i pro chodce. Ulice získala nové veřejné osvětlení, pohodlné chodníky v zámkové dlažbě, bezpečné přechody pro chodce se středovými ostrůvky či samostatné cyklopruhy. Navíc tu vznikly dvě zcela nové autobusové zastávky.

Celkové náklady vysoko překročily částku 100 mil. Kč. Metrostav Development také na revitalizaci komunikace věnoval 2.854 m2 vlastních pozemků v hodnotě desítek milionů korun. Ty budou darovány hlavnímu městu Praha. Kvalitní bydlení totiž znamená také kvalitní veřejný prostor a vyšší hodnotu pro všechny sousedy. Ruku na to.

Hrubá stavba 1. etapy dokončena!

08.09.2022

V první polovině srpna jsme dokončili stavbu skeletu všech budov v 1. etapě rezidenčního projektu Vysočanský mlýn. Navzdory nelehké situaci ve stavebnictví se nám to podařilo v termínu a na Praze 9 tak již brzy vznikne přes 240 nových bytů určených k nájemnímu bydlení. Teď již do práce nastupují další šikovní řemeslníci, aby položili izolaci na střechách, osadili okna, provedli fasády, rozvedli kanalizaci, vodu, elektřinu, topení, vzduchotechniku a další nezbytné věci pro pohodlné bydlení. Těšíme se na výsledek!

Zápis ze schůzky s OS Krocan

30.03.2022

Dne 22.2.2022 se uskutečnilo setkání zástupců developera Metrostav Development a místního spolku Krocan o.s. Předmětem jednání byl návrh revitalizace území bývalého Freyova cukrovaru. Zástupci spolku přednesli své dotazy a výhrady k návrhu, které byly zástupci developera zodpovězeny.

Krocan na jednání vznesl návrh na zhotovení nových povrchů v celém rozsahu ulice Pod Krocínkou, tedy mezi ulicemi Stoupající a Nad Klíčovem na náklady developera. Metrostav Development s návrhem souhlasí a je připraven nové povrchy na svůj náklad zhotovit, avšak pouze za podmínky hladkého průběhu legislativních povolovacích procesů projektu bez odvolávání se ze strany účastníků řízení. Důvodem podmínky je, že při případném odporu ze strany účastníků řízení a zdržení projektu by vznikly Metrostavu Development značné neplánované zvýšené náklady, a tyto finanční prostředky by pak již nemohly být použity ve prospěch opravy povrchů v ulici.

Obě strany se dohodly na zveřejnění zápisu z jednání, na který se můžete podívat zde.

Doplňujeme, že návrh řešení revitalizace území bývalého Freyova cukrovaru byl zpracován po důkladné analýze a hodnocení současného stavu území, které probíhalo se zapojením veřejnosti v období červen 2020 – únor 2021. Koncept návrhu a zapojení veřejnosti zůstává i nadále zveřejněn na webu www.freyuvcukrovar.cz

 

Začala demolice poslední budovy

25.02.2022

Začátkem roku jsme zahájili demolici tzv. Těstárny. Jde o poslední ze zchátralých budov bývalých pekáren, které už nebylo možné dále využít. Na místě zůstala nejdéle proto, aby tvořila clonu před hlukem i prachem z demolic a co nejdéle tak chránila obyvatele Krocínky před negativními vlivy stavební činnosti. Všechny demoliční práce budou dokončeny do června letošního roku, kdy bude celé území Vysočanského mlýna připravené pro budoucí výstavbu. V areálu tak zůstanou stát pouze ty historické budovy či jejich fragmenty, které se stanou součástí nového rezidenčního projektu.

Zhruba 75 tisíc tun betonové a cihelné suti vzniklé při demolici se ale opět využije. Materiál se totiž pečlivě vytřídí, zrecykluje a poslouží znovu, například jako ekologické plnivo při výrobě betonových směsí. Tak se i budovy, které bylo třeba zbourat, stanou znovu součástí Vysočanského mlýna.

První budovy již mají základové desky

30.11.2021

Vysočanský mlýn se probouzí k životu. Tři nové jeřáby, které teď areálu vévodí, nemůže kolemjdoucí přehlédnout.

Dokončili jsme zemní práce a založení objektů na pilotách. První budovy již mají základové desky a naplno se rozběhly také betonáže monolitických skeletů.

Stavbu prvních 241 bytů Vysočanského mlýna zahájil Metrostav Development v červenci a celou první etapu výstavby koupil realitní fond MINT Investment. Ten byty nabídne k nájemnímu bydlení. Další stavební etapa, během níž vznikne 218 bytů k volnému prodeji, začne příští rok. Těšíme se.

ZABEZPEČILI JSME CENNOU JIŽNÍ FASÁDU MLÝNA

14.05.2021

Na území bývalých Odkolkových pekáren pokračují přípravné práce. Ruku v ruce s nimi jdou také naše sliby. V rámci projektu jsme se zavázali s místem nakládat s respektem, proto zachováme současný charakter zástavby i samotné kusy historie, která k objektu neodmyslitelně patří.

Vedle administrativní budovy a komína si uvědomujeme historickou hodnotu jižní fasády. Jednomyslně jsme přijali rozhodnutí zakomponovat ji do nového bytového objektu. Před tím je však nezbytné tento prvek staticky zabezpečit, aby vydržel do doby, než dojde k výstavbě. Celou jižní fasádu jsme proto zajistili robustní ocelovou konstrukcí o váze 90 tun.

Zároveň jsme přislíbili zachovat přístřešek spojující administrativní budovu s pekárnou. Ten jsme opakovaně využívali už při setkání se sousedy žijícími v okolí, se kterými jsme o Vysočanské mlýně debatovali. Abychom mohli dokončit demolici pekárny, o jejíž boční stěnu se přístřešek opírá, museli jsme jej vyztužit novými táhly a provizorně podepřít tak, aby stál samostatně. Oba elementy se podařilo ukotvit a demoliční práce tak mohou pokračovat. 

V Metrostav Development předem promýšlíme každou stavbu a Vysočanský mlýn nebude výjimkou.