Zápis ze schůzky s OS Krocan

30.03.2022

Dne 22.2.2022 se uskutečnilo setkání zástupců developera Metrostav Development a místního spolku Krocan o.s. Předmětem jednání byl návrh revitalizace území bývalého Freyova cukrovaru. Zástupci spolku přednesli své dotazy a výhrady k návrhu, které byly zástupci developera zodpovězeny.

Krocan na jednání vznesl návrh na zhotovení nových povrchů v celém rozsahu ulice Pod Krocínkou, tedy mezi ulicemi Stoupající a Nad Klíčovem na náklady developera. Metrostav Development s návrhem souhlasí a je připraven nové povrchy na svůj náklad zhotovit, avšak pouze za podmínky hladkého průběhu legislativních povolovacích procesů projektu bez odvolávání se ze strany účastníků řízení. Důvodem podmínky je, že při případném odporu ze strany účastníků řízení a zdržení projektu by vznikly Metrostavu Development značné neplánované zvýšené náklady, a tyto finanční prostředky by pak již nemohly být použity ve prospěch opravy povrchů v ulici.

Obě strany se dohodly na zveřejnění zápisu z jednání, na který se můžete podívat zde.

Doplňujeme, že návrh řešení revitalizace území bývalého Freyova cukrovaru byl zpracován po důkladné analýze a hodnocení současného stavu území, které probíhalo se zapojením veřejnosti v období červen 2020 – únor 2021. Koncept návrhu a zapojení veřejnosti zůstává i nadále zveřejněn na webu www.freyuvcukrovar.cz

 

Začala demolice poslední budovy

25.02.2022

Začátkem roku jsme zahájili demolici tzv. Těstárny. Jde o poslední ze zchátralých budov bývalých pekáren, které už nebylo možné dále využít. Na místě zůstala nejdéle proto, aby tvořila clonu před hlukem i prachem z demolic a co nejdéle tak chránila obyvatele Krocínky před negativními vlivy stavební činnosti. Všechny demoliční práce budou dokončeny do června letošního roku, kdy bude celé území Vysočanského mlýna připravené pro budoucí výstavbu. V areálu tak zůstanou stát pouze ty historické budovy či jejich fragmenty, které se stanou součástí nového rezidenčního projektu.

Zhruba 75 tisíc tun betonové a cihelné suti vzniklé při demolici se ale opět využije. Materiál se totiž pečlivě vytřídí, zrecykluje a poslouží znovu, například jako ekologické plnivo při výrobě betonových směsí. Tak se i budovy, které bylo třeba zbourat, stanou znovu součástí Vysočanského mlýna.

První budovy již mají základové desky

30.11.2021

Vysočanský mlýn se probouzí k životu. Tři nové jeřáby, které teď areálu vévodí, nemůže kolemjdoucí přehlédnout.

Dokončili jsme zemní práce a založení objektů na pilotách. První budovy již mají základové desky a naplno se rozběhly také betonáže monolitických skeletů.

Stavbu prvních 241 bytů Vysočanského mlýna zahájil Metrostav Development v červenci a celou první etapu výstavby koupil realitní fond MINT Investment. Ten byty nabídne k nájemnímu bydlení. Další stavební etapa, během níž vznikne 218 bytů k volnému prodeji, začne příští rok. Těšíme se.

ZABEZPEČILI JSME CENNOU JIŽNÍ FASÁDU MLÝNA

14.05.2021

Na území bývalých Odkolkových pekáren pokračují přípravné práce. Ruku v ruce s nimi jdou také naše sliby. V rámci projektu jsme se zavázali s místem nakládat s respektem, proto zachováme současný charakter zástavby i samotné kusy historie, která k objektu neodmyslitelně patří.

Vedle administrativní budovy a komína si uvědomujeme historickou hodnotu jižní fasády. Jednomyslně jsme přijali rozhodnutí zakomponovat ji do nového bytového objektu. Před tím je však nezbytné tento prvek staticky zabezpečit, aby vydržel do doby, než dojde k výstavbě. Celou jižní fasádu jsme proto zajistili robustní ocelovou konstrukcí o váze 90 tun.

Zároveň jsme přislíbili zachovat přístřešek spojující administrativní budovu s pekárnou. Ten jsme opakovaně využívali už při setkání se sousedy žijícími v okolí, se kterými jsme o Vysočanské mlýně debatovali. Abychom mohli dokončit demolici pekárny, o jejíž boční stěnu se přístřešek opírá, museli jsme jej vyztužit novými táhly a provizorně podepřít tak, aby stál samostatně. Oba elementy se podařilo ukotvit a demoliční práce tak mohou pokračovat. 

V Metrostav Development předem promýšlíme každou stavbu a Vysočanský mlýn nebude výjimkou.